ډاونلوډ

ډاونلوډ کړئ

خوار ځواکي هغې اصطلاح ته وایی چې د تغذیی ټول خراب ډولونه را نغاړي، چې د تغذی ”تفریط“ او ”افراط “ پکې شامل دي. تغذیه او خوار ځواکي څه ده؟ د خوار ځواکۍ طبقه بندي او پایلې   د خوار ځواکۍ پتوفزیولوژي  د خوار ځواکۍ الملونه مشخصا ستاسو دمنطقی لپاره خوارځواکي او لاملونه  کولای شئ د …

خوارځواکي او لاملونه نور یی ولوله »

د ډیری خوشحالی ځای ده چی د روانی روغتیا په هکله یو ښه لارښود د ډاکټرانو، رواني ټولنیزو مشاورینو، د ټولنیزو روغتیا ناظرینو، نرسانو، قابلو، او ټولنیزو روغتیایی کارکونکو لپاره د روانی تولنیزو خدماتو د وړاندی کولو لپاره د روانی تولنیزو مداخلو په ګډون په بیلابیلو سطحو کی وړاندی کیږی. د رواني روغتیا ټولګه د …

د رواني روغتیا ټولګه د قابلو او نرسانو لپاره نور یی ولوله »

د ډیری خوشحالی ځای ده چی د روانی روغتیا په هکله یو ښه لارښود د ډاکټرانو، رواني ټولنیزو مشاورینو، د ټولنیزو روغتیا ناظرینو، نرسانو، قابلو، او ټولنیزو روغتیایی کارکونکو لپاره د روانی تولنیزو خدماتو د وړاندی کولو لپاره د روانی تولنیزو مداخلو په ګډون په بیلابیلو سطحو کی وړاندی کیږی. د رواني روغتیا ټولګه د …

د رواني روغتیا ټولګه د ډاکترانو لپاره نور یی ولوله »

د ډیری خوشحالی ځای ده چی د روانی روغتیا په هکله یو ښه لارښود د ډاکټرانو، رواني ټولنیزو مشاورینو، د ټولنیزو روغتیا ناظرینو، نرسانو، قابلو، او ټولنیزو روغتیایی کارکونکو لپاره د روانی تولنیزو خدماتو د وړاندی کولو لپاره د روانی تولنیزو مداخلو په ګډون په بیلابیلو سطحو کی وړاندی کیږی. د رواني ټولنیزو- مشاورینو لپاره …

د رواني ټولنیزو- مشاورینو لپاره لارښود نور یی ولوله »

د میندو د تغذیي وضعیت ښه کول او د ولادت په وخت کي د هغوی د کم وزنه ماشومانو خطر کمول. د یو مور تغذيي حالت او د هغی تاثیر د مور په شیدو باندی د نویو زیږیدلي کم وزنه ماشومانو د تغذیي طریقه د یوی ناروغي په وخت کي ولي ماشوم د مور د …

د مور په شیدو تغذي او د هغی ګټې نور یی ولوله »

پروتوکول تشخیص و تداوی امراض داخله کولای شئ د پي ډي اف په بڼه له لاندې لینک نه ډاونلوډ کړئ.

د مایکرونتر نتونو له کمښت څخه رامنځ ته شویو ناروغیو درملنه په دغه طرحه کی بحث شوی موضوع ګانی ۱. داوسپنی د کمښت له وجی د وینی کمښت ۲.د ویټامین ای او د هغوی له کمښت څخه رامنځ ته شوي ناروغي ۳.د ویټامین سی او د هغوی  له کمښت څخه رامنځ ته شوي ناروغي ۴.د …

د مایکرونتر نتونو له کمښت څخه رامنځ ته شویو ناروغیو درملنه نور یی ولوله »

د سترګو د حفاظت په هکله صحي او بنسټیزه تګلاره کولای شئ د پي ډي اف په بڼه له لاندې لینک نه ډاونلوډ کړئ.

د چښلو د پاکو اوبو درلودل، په سمه توګه وړل، ساتل او د هغې څخه ګټه اخیستل. د حفظ الصحې آسانتیاوې (د یو پاک کناراب درلودل، د هغې څخه ګټه اخیستنه او د هغې ساتنه او په ښه او خوندي ډول د کناراب د غایطه موادو ځای پرځای کول او یا له منځه وړل) د …

د نظافت او حفظ الصحي لارښود نور یی ولوله »

لمړنۍ مرستې کولای شئ د پي ډي اف په بڼه له لاندې لینک نه ډاونلوډ کړئ.

Scroll to Top