دندې

عادي یا کله ناکله کار.

دیوان بیګي کلینیک د غاښونو په څانګه کې یوې ښځینه نرسې ته، چې حد اقل دوه کاله کاري تجربه ولري، د سهار له ۸ څخه د مازدیګر تر ۴ بجو پورې اړتیا لري. په شرایطو برابر کسان کولائ شي، خپل تحصیلي اسناد او CV د سهار له ۸ بجو څخه د مازدیګر تر ۴ بجو …

 کار موندنې خبرتیا نور یی ولوله »

دیوان بیګي کلینیک د ماشومانو داخلې ښځینه متخصصې ډاکترې ته چې حد اقل ۳ کاله کاري تجربه ولري اړتیا لري. وړ کسان کولائ شي، خپل تحصیلي اسناد او CV د سهار له ۸ بجو څخه د مازدیګر تر ۴ بجو پورې د دیوان بیګي کلینیک ادارې ته وسپاري او یا یې لاندې برېښنا لیکونو ته …

د کار موندنې خبرتیا نور یی ولوله »

د دیوان بیګي کلینیک د غاښونو په څانګه کې یوې ښځینه MD ډاکترې  ته، چې حد اقل درې کاله کاري تجربه ولري، د سهار له ۸ څخه د مازدیګر تر ۴ بجو پورې اړتیا لري. په شرایطو برابر کس کولائ شي خپله CV او مکمل اسناد د سهار له ۸ بجو څخه د مازدیګر تر …

د کار موندنې خبرتیا نور یی ولوله »

د دیوان بیګي کلینیک د عمومي داخلې په څانګه کې یو تن نارینه متخصص ډاکتر ته چې حد اقل درې کاله کاري تجربه ولري، د سهار له ۸ څخه د مازدیګر تر ۴ بجو پورې اړتیا لري. په شرایطو برابر کس کولائ شي خپله CV او مکمل اسناد د سهار له ۸ بجو څخه د …

د کار موندنې خبرتیا نور یی ولوله »

دیوان بیګي کلینیک یو تن ډیزاینر ته، چې د کمپیوتر د (InDesign, Corel draw) له پروګرامونو سره پوره بلدتیا ولري او لږ تر لږه په ډیزاین کولو کې دوه کلنه تجربه ولري او د سهار له ۸ بجو څخه د مازدیګر تر ۵ بجو پورې کار کولو ته آماده وي، اړتیا لري. په شرایطو برابر …

د کارموندنې خبرتیا نور یی ولوله »

دیوان بیګي کلینیک د غاښونو په څانګه کې یوې ښځینه نرس او ستاژرې ته د سهار له ۸ بجو څخه د مازدیګر تر ۴ بجو پورې د کار کولو آسانتیا برابره کړې ده. همدا رنګه د غرمې ډوډۍ، یونیفورم هم د کلینیک لخوا په وړیا ډول ورکول کېږي. وړ کسان کولائ شي خپل بشپړ تحصیلي …

د نرس اړتیا او د ستاژر لپاره د عملي کار آسانتیا نور یی ولوله »

دیوان بیګي کلینیک یو تن د عمومي داخلې متخصص ډاکتر ته د سهار له ۸ بجو د مازدیګر تر ۵ بجو پورې اړتیا لري. په شرایطو برابر کسان کولائ شي خپله CV او بشپړ تحصیلي اسناد د سهار له ۸ بجو د مازدیګر تر ۴ بجو پورې د دیوان بیګي کلینیک ادارې ته وسپاري او …

د کار موندنې خبرتیا نور یی ولوله »

دیوان بیګي کلینیک د غاښونو په څانګه کې یوې ښځینه ستاژرې ته د سهار له ۸ بجو د مازدیګر تر ۴ بجو پورې د عملي کار آسانتیا برابره کړې، د غرمې ډوډۍ او یونیفورم هم د کلینیک لخوا ورکول کېږي. وړ کسان کولائ شي خپل بشپړ تحصیلي اسناد او خلص سوانح(CV)د سهار له ۸ بجو …

د عملي کار آسانتیا نور یی ولوله »

Scroll to Top