چگونه مریض دندان بشناسیم و به داکتر دندان ریفر کنیم؟

محل برگزاری سیمینار:کلینیک سراپا دیوانبیگی

تعداد اشتراک کنندہ گان : 5 ذکور و 5 اناث

ارایہ کننده : ډاکترانیسه عظیمی

تاریخ  :2022/5/24

موضوع زیرھمرای اشتراک کنندہ گان بہ اشتراک گذاشتہ شد کہ برای پرسونل کلینیک معلومات مفید ارایہ گردید که کدام عراض وعلایم مریض را به بخش دندان ریفر کند موضوعات که  برایشان بیان شد کہ قرارذیل بود:

۱-آبسه دندان  چیست کدام عراض وعلایم دارد ؟

۲- کریس دندان چیست ؟

۳-منګ دندان چیست ؟

 ۴- بی نظمی های دندان ؟

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Scroll to Top