چرا کلینیک دیوان بیگی؟

کلینیک دیوان بیګی به عنوان یک مرکز صحی مجهز، خدمات صحی مهم و ستندرد را با کیفیت عالی و قیمت مناسب به هموطنان عزیز عرضه می نماید.

بخش داخلۀ عمومی:

با داشتن دو داکتر مجرب و متخصص تمام امراض داخله را با در نظر داشت وضع اقتصادی مردم به شکل مناسب و خوب تداوی میکند.

بخش داخلۀ اطفال:

تغذیه، رشد و نمو، چک آپ کودکان نوزاد، کمخونی، سؤ تغذی، قد کوتاهى، شب ادرارى، حملات اختلاجی، تأخر دماغی و سایر امراض انتانی نوزادان و کودکان تحت تداوى قرار میګیرد.

بخش نسایی ـ ولادی و ولادت خانه مجهز:

توسط داکتران مجرب و متخصص زنانه، امراض مختلف نسایی ـ ولادی در کلینیک دیوانبیګى تشخیص و تداوى میګردد، همچنان این کلینیک با داشتن ولادتخانه مصئون میتواند مشکلات محل را حل نمائید.

بخش دندان:

یونت مجهز دندان همراه با اکسری دندان با تخفیف ویژه در تشخیص و تداوی تمام امراض دندان در خدمت شما قرار دارد.

التراسوند یا معاینات تلویزیونی:

التراسوند، تشخیص ابتدایی حاملگی، موقعیت پلاسنتا، عمر و اندازه جنین، تعداد جنین، مایع امنیوتیک، وضعیت جنین و تشخیص سایر اختلالات داخل رحمی فعالیت دارد. قابل یاد آوریست که معاینات تلویزیونی مریضان زنانه توسط داکتران زنانه و از مریضان مردانه توسط داکتران مردانه صورت میگیرد.

لابراتوار مجهز:

معاینات مکمل خون، هورمونی، لابراتواری، زردی سیاه و سفید، ایدز، معاینات امراض قلب، پانقراس، جگر، ګرده، معده، روماتیزم، میکروب معده، شکر، چربی، محرقه حیوانی، امراض نسایی ـ ولادی و شناخت ویروسهای که باعث سقط جنین میشود.

اکسری دندان و گراف برقی قلب:

این کلینیک دارای اکسری دندان، گراف برقی قلب و معاینات وظیفوی شش نیز میباشد.

دواخانه:

شما میتوانید دواهای باکیفیت کمپنى هاى با اعتبار داخلى و خارجى را بدست بیاورید.

Scroll to Top