اورتوپیدي

د اورتورپیدي څانګه د یو با تجربه د هډوکو متخصص ډاکتر په واسطه په اونۍ کې یوه ورځ (سې شنبې) د هېوادوالو په چوپړ کې ده. که ستاسې  هډوکي، جوړښتونه، بندونه ستونزه ولري لکه د ملا درد، د پښو درد، د لاسونو درد، روماتیزم، کسرونه او داسې نورې ستونزې ولرئ، د دیوان بیګي کلینیک د اورتوپیدي متخصص به ستاسو سره د غیر جراحي میتود په کارولو  د بدن د عضلاتو سیستم ستونزې په حل کولو کې مرسته وکړي. 

Scroll to Top