هغه معاینات چې په امېندوارۍ کې باید تر سره شي

قېمت په افغانیومعلوماتنومشمېره
۱۰۰دغه معاینه د وینې د کموالي د معلومولو لپاره تر سره کیږيHB۱
  ۵۰د مور لپاره د وینې ګروپ معلومول یوه مهمه معاینه ده چې باید د امیندوارۍ په لومړي ملاقات کې تعین شي، د امیندوارۍ یا زیږون په وخت کې کیدای شي مور ته د وینې تیرولو او یا کومه بله ستونځه پیدا شي.  Blood Group  ۲
    ۵۰  د وینې معاینه معلوموي چې ستاسو Rh مثبت دی که منفي؟ که ستاسو په وینه کې د Rh انتي جن موجود وي Rh مثبت او که موجود نه وي Rh منفي دی. که د مورRh منفي وي او د جنینRh  مثبت وٍي د مور او جنین د وینې اختلال امکان لري کله چې ډاکتر د داسې موضوع څخه خبر شي باید د اختلال لپاره لازم اقدام وکړي.    Rh- Factor    ۳
۲۵۰د وینې د کموالي او د احتمالي مکروبونو د معلومولو لپاره دغه معاینه تر سره کیږي. د وینې د کموالی په صورت کې ډاکتر د تداوی لپاره لازم اقدام کوي.CBC۴
۱۰۰تور زیړۍHBS Ag۵
۱۰۰سپین زیړۍHCV۶
۱۰۰ایډزHIV۷
  ۵۰د ادرار معاینه د مور د روغتیا لپاره د امیندوارۍ په وخت کې باید تر سره شي ډاکتر د ادرار په معاینه کې لاندې ټکي په نظر کې نیسي لکه: قند، پروټین، کیتون، سپینې حجرې، سرې حجرې، باکتریا او داسې نور  Urine R\E  ۹  
که ماشومان په خېټه کې مړه، ضایع او یا چې پیدا شي که سوئ شکل وي، باید لاندې معاینات ترسره شي:
۱۵۰وایروسCMV IgG-IgM۱۰
۱۵۰وایروسHerpes IgG-IgM۱۱
۱۵۰وایروسRubeulla IgG-IgM۱۲
  ۱۵۰یو ډول پرازیټ دی چې د موږکانو څخه انسانانو ته انتقالیږي، په امیندوارو ښځو کې د ماشوم د ضایع کېدو او سوئ شکل د رامنځ ته کېدو سبب کیږي نښې نښانې یې لکه: ځان دردي، مړه تبه، سر دردي، بې اشتهایی، کسالت، او داسې نور…Toxoplasmosis IgG-IgM  ۱۳
  ۱۰۰حیواني محرقه په امیندوارو ښځو کې د ماشوم د ضایع کېدو او سوئ شکل د رامنځ ته کېدو سبب کیږي نښې نښانې یې لکه: ځان دردي، مړه تبه، سر دردي، بې اشتهایی، کسالت، او داسې نور…  Brucelosis  ۱۴

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Scroll to Top