نوي هورموني معاینات

د دیوان بیگي په کلینیک کی د(ایکروما) ماشین په واسطه لاندې  معاینات د نورو کلینیکونو په نسبت په ارزانه قېمت ترسره کیږي.

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.

Scroll to Top