شعبه واکسین

کلینیک دېوان‌بیګی با داشتن شعبه واکسین مجهز واکسیناتوران مسلکی و سامان آلات تخنیکی خدمات ذیل را همه روزه از  روز شنبه الی پنجشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر به هموطنان عزیز به‌طور رایگان ارایه می‌کند:

 • تطبیق ۹ نوع واکسین به طریقه مصئون؛
 • چک نمودن تب قبل از تطبیق واکسین؛
 • تعیین قد و وزن و همچنان ثبت آن در دوسیه؛
 • ثبت دوره واکسین و عوارض جانبی نارمل آن در دیتابس؛
 • ارایه پیامهای اساسی به مراجعین.

تطبیق ۹ نوع واکسین به طریقه مصئون

بهترین طریقه‌ا‌ی جلوگیری از امراض کشنده و کاهش مرگ و میر مخصوصاً در اطفال و خانمها، اخذ واکسین می‌باشد. ما می‌توانیم با اخذ دوز واکسین‌های مختلف خود و خانواده خود را در مقابل امراض مختلف، کشنده و ساری وقایه نمایم.

زرق واکسین‌ها به طریقه مصئون توسط واکسیناتوران مسلکی با در نظرداشت اصول و معیار های  ذیل صورت می‌گیرد:

 • استفاده سرنج AD (یکبار مصرف) برای هر زرق؛
 • برای حل کردن واکسین‌هایی که به شکل پودر اند هر بار از یک سرنج و سوزن یکبار مصرف استفاده صورت می‌ګیرد.
 • وسایل زرق در یک سطح مناسب آماده شده، مانند میز یا پطنوس که از خون و افرازات پاک باشد.
 • در صورتی‌که یکی از قسمت‌های سرنج به یک سطح غیر معقم (دست و وسایل ماحول) تصادفاً تماس نماید سوزن و سرنج را باطل نموده و از سرنج و سوزن جدید استفاده صورت می‌ګیرد.
 • برای تمام مراجعین از دستکش یکبار مصرف استفاده می‌شود.
 • تمام سرنج‌ها و سوزن‌های استفاده شده در

 Safety box )) انداخته می‌شود.

چک نمودن تب اطفال

تب اطفال که به کلینیک دېوان‌بیګی جهت واکسین مراجعه می‌نمایند چک و مشاهد می‌شود، در صورتی‌که طفل تب داشته باشد، وی را به داکتر داخله کلینیک ریفر می‌نماییم و مطابق مشوره آن عمل می‌کنیم. هرګاه تب طفل بلند باشد واکسین برای طفل تطبیق نمی‌شود، چون واکسین سبب تشدید تب می‌گردد، تب شدید باعث اختلاجات نزد اطفال می‌شود. بعداً به طفل وقت می‌دهیم و زمان مراجعه بعدی آنرا در کتاب تقسیم اوقات روزانه برای مراجعین و در کارت واکسین هم درج می‌کنیم.

تعیین قد و وزن در اطفال وخانمها

اطفال و خانم‌های که به کلینیک دیوان‌بیگی جهت اخذ واکسین مراجعه می‌کنند؛ در نخست نام آنرا در کتاب راجستر ثبت نموده (نام، نام پدر، سن، نمبر دوسیه، شماره تماس، جلد، صفحه، جنسیت، آدرس) آنرا در دوسیه درج می‌نمایم، بعداً قد و وزن نموده، واکسین‌های زرق شده را با تاریخ تطبیق و تاریخ مراجعه بعدی آن در دوسیه ثبت می‌نمایم. تا بتوانیم رشد و نمو طفل را که اهمیت به سزایی دارد، در مراجعه بعدی ارزیابی کرده بتوانیم.

تشریح پنج پیام اساسی و صحی در مورد اهمیت واکسین به مراجعین از طرف کلینیک دیوان‌بیګی

 • معرفی نمودن واکسین‌ها و اهمیت آن به مراجعین؛
 • محل واکسیناسیون بعدی و نگهداری کارت واکسین
 • عوارض جانبی معمولی که ممکن به میان آید؛
 • تداوی عوارض جانبی؛
 • تعداد واکسین‌های که یک طفل ضرورت دارد، یا تعداد دوزهای واکسین تیتانوس (TD) را که یک خانم ضرورت دارد.

معرفی نمودن واکسینها و اهمیت آن به مراجعین

معرفی و زرق نمودن 9 نوع واکسین به مراجعین که عبارت اند از (O.P.V) پولیو، (P.C.V) سینه بغل، (I.P.V) پولیو زرق شونده، (Rota) اسهال، (Measles) سرخکان، (B.C.G) یا سل یا توبرکلوز، (Penta) یا پنجگانه، (Hbs) یا زردی سیاه، (Td) یا تیتانوس صورت می‌گیرد و از اهمیت آنها به مراجعین بیان می‌شود. اخذ دوزهای این واکسین‌ها سبب تنبه سیستم دفاعی بدن گردیده تا بدن در مقابل امراض مختلف کشنده و ساری معافیت تولید کند.

 توضیح نمودن عوارض جانبی نارمل واکسین

از طرف کلینیک دیوان‌‌بیګی در مورد عوارض جانبی، شیوه وقایه و مراقبت آن نیز به مراجعین هدایات لازم داده می‌شود. واکسین از جمله زرقیات حلال بوده، که برای زرق شونده و زرق کننده از نگاه شرعی کدام ممانعت ندارد و تطبیق واکسین‌ها کدام عوارض جانبی غیر نارمل را دارا نمی‌باشد، ولی عوارض نارمل آن تب خفیف، نا‌‌آرامی، پندیده‌گی، سختی و ندبه در محل زرق می‌باشد. قابل تشویش نیست، این یک حالت نارمل واکسین است که بعد از دو الی سه روز دوباره به حالت قبلی خود بر می‌گردد.

حفظ و نگهداری واکسینها

در کلینیک دیوان بیگی، حفظ و نگهداری واکسین ها متناسب با خواص فزیکی و کیمیاوی و مقاومت آنها در برابر عوامل تغییر دهندە‌ای کیفیت و با رعایت سیستم زنجیر سرد و سایر معیارات وضع شده با استفاده از وسایل مصئون و مطمئن تحت نظر مسئولین فنی مربوطه صورت  می‌ګیرد.

توجه! همچنان واکسین‌های ذیل از طرف کلینیک دیوان‌بیګی خریداری و به قیمت مناسب اجراء می‌ګردد:

شمارهواکسیندورهقیمت مجموعی
۱زردی سیاهسه دوره۳۰۰ افغانی
۲سګ دیوانهپنج دوره۴۰۰۰ افغانی

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Scroll to Top