کرونا ویروس

د ۲۰۱۹کورونا ویروس (2019Covid) یو نوی ویروس دی چې په خلکو کې تنفسي ناروغي رامینځته کوي او له یو انسان څخه بل انسان ته د انتقالیدو توان لری  دا ویروسد لومړی ځل لپاره د چین په وهان ښارکې تثبیت شوی.

Scroll to Top