د وینی کموالی

موضوع :کمخونی

محل برگزاری سمینار:کلنیک سراپا دیوانبیگی

تعداد اشتراک کنندہ گان :ذ کور 3   و اناث 12

ارایہ کننده :لابرانت محبت الله قیومی

تاریخ  : 2022/2/2          2022/2/3

موضوع زیرھمرای اشتراک کنندہ گان بہ اشتراک گذاشتہ شدکہ برای مریضان معلومات مفید ارایہ گردید  وکمخونی برایشان بیان شد کہ قرارذیل بود:

۱: نشانه های کمخونی وعلت آن

۲: منابع  کمخونی

۳: تداوی کمخونی

۴:غذاهای مناسب برای کمخونی

۵: ترکیب خون و انواع کمخونی.

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Scroll to Top