د ماشومانو سنتول بې له وینې بهیدنې

د دیوان بیګي کلینیک اوس خپلو ناروغانو ته د ماشومانو د سنتي (ختنه) آسانتیا برابره کړې ده.
د خپلو ماشومانو د سنتولو لپاره چې په ماشین بې له وینې بهېدنې د یو تجربه لرونکي ‌‌‌‌‌‌ډاکتر په ذریعه هر ورځ د سحر له ۸ بجو څخه د مازدیګر تر ۴ بجو تر سره کېږي.

Scroll to Top