د عقلي او عصبي ناروغیو تشخیص او درملنه

که چېرته لاندې ستونزې لرئ نو رواني او عصبي متخصص ډاکتر ته مراجعه وکړئ

 1. د زړه تنګوالی
 2. خوب کې ستونزې
 3. سستي او کسالت
 4. له ژوند څخه خوند نه اخستل
 5. ډېر ژر په غصه کېدل او ژر جنګ کول
 6. ګوشه ګیر او ځانته والی
 7. له ټولنې او خلکو څخه وېره لرل
 8. شک او بد ګماني درلودل
 9. غیبي اوازونه اورېدل
 10. جنسي ستونزې
 11. یادولو او حافظه کې ستونزې
 12. د ځان وژنې فکر درلودل
 13. خپل ځان سره خبرې کول
 14. په خبرو کولو کې ستونزې درلودل (ډېرې خبرې او غټې خبرې کول)
 15. قضاوت کولو کې ستونزه
 16. په نورو خلکو د دشمن فکر کول
 17. د نظافت خیال نه ساتل
 18. د خیالي شیانو لیدل
 19. کورنی تاوتریخوالی

ډاکتر نصیب احمد مسعود د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص

د رواني ناروغیو په ملي او تخصصي روغتون کې مؤظف ډاکتر

په دیوان بیګي کلینیک کې کاري وختونه: شنبې، سه شنبې، پنجشنبې د غرمې له ۱۲نه تر ۴ بجو پورې

Scroll to Top