د اړتیا نه پرته د انتیبیوتیکو استعمال تاسې او ستاسې کورنۍ په خطر کی اچولی شي!

د خپل ډاکتر نه مشوره واخلئ!

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي.

Scroll to Top