حفظہ الصحہ جوف دھن

موضوع :حفظہ الصحہ جوف دھن

محل برگزاری سمینار:کلنیک سراپادیوانبیگی

تعداد اشتراک کنندہ گان : 9ذکور و30اناث

ارایہ کوونکی :داکترننگیالی “شھزادہ”

تاریخ  :2021/12/22،21

موضوع زیرھمرای اشتراک کنندہ گان بہ اشتراک گذاشتہ شدکہ برای مریضان معلومات مفید ارایہ گردید وراہ ھای جلوگیری ازامراض جوف دھن برایشان بیان شد کہ

قرارذیل بود:

۱:برس نمودن منظم دندان ھا

۲:نخ نمودن منظم دندان ھا

۳:استفادہ ازدھن شویہ ھا

۴:جلوگیری ازمیدہ کردن موادسخت بالای دندان ھا

۵:مراجعہ کردن پیش داکترمعالج یکباردرھرشش ماہ

Leave a Comment

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *

Scroll to Top